Size

Khi bạn đặt hàng thời trang LnLUX, 2 yếu tố quan trọng nhất là :
    • Chiều cao 
    • và cân nặng.
Tiếp đó, nếu bạn gửi thêm cho chúng tôi 3 chỉ số sau (nếu bạn biết) thì thật tuyệt vời :
    • Vòng ngực
    • Vòng eo (chỗ nhỏ nhất) 
    • và vòng mông .
Thông tin về 5 chỉ số ở trên dành cho cả : người lớn (Nam, Nữ) và trẻ em.

Nam NỮ Trẻ em Gia đình CÔNG SỞ DỰ TIỆC DẠO PHỐ Phụ kiện Bộ sưu tập Thương hiệu Tư vấn Sale >>All: LnLUX