Ồ, không.....

(Hai ông già ngồi tán gẫu trong công viên).
  • Ông A: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại. Hắn nói: “Muốn sống thì để xe lại và cút ngay”.
  • Ông B: Nguy hiểm quá. Thế ông đưa xe cho hắn à?
  • Ông A: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
  • Ông B: Trời, ông thật dũng cảm. Ông là cựu cảnh sát hả?
  • Ông A: Ồ không. Tôi là… bố của nó.


Nam NỮ Trẻ em Gia đình CÔNG SỞ DỰ TIỆC DẠO PHỐ Phụ kiện Bộ sưu tập Thương hiệu Tư vấn Sale All : LnLUX