Ồ chuyện nhỏ .....

Một người đàn bà đến văn phòng xin cứu trợ.Người phỏng vấn hỏi:
Bà có bao nhiêu đứa con ?
Sáu...

Tên chúng nó là gì ?
Tèo, Tèo, Tèo, Tèo, Tèo, Tèo.
Tên giống nhau như vậy thì bà gọi chúng làm sao ?
Ồ chuyện nhỏ ... mỗi đứa đều có họ riêng mà.

Nam NỮ Trẻ em Gia đình CÔNG SỞ DỰ TIỆC DẠO PHỐ Phụ kiện Bộ sưu tập Thương hiệu Tư vấn Sale All : LnLUX